Thiết bị

Dụng cụ kiểm tra

Dụng cụ kiểm tra
Dụng cụ kiểm tra
Dụng cụ kiểm tra
Dụng cụ kiểm tra
Dụng cụ kiểm tra
Dụng cụ kiểm tra

Máy vẽ lon liên tục

Máy kéo hộp liên tục
Máy kéo hộp liên tục

Máy tráng men

Máy tráng men
Máy tráng men
Máy tráng men
Máy tráng men
Máy tráng men
Máy tráng men
Máy tráng men

Tấm ốp nhôm đồng

Tấm ốp đồng-nhôm
Tấm ốp đồng-nhôm
Tấm ốp đồng-nhôm
Tấm ốp đồng-nhôm
Tấm ốp đồng-nhôm
Tấm ốp đồng-nhôm
Tấm ốp đồng-nhôm

Máy ủ

Máy ủ
Máy ủ
Máy ủ

Lò luyện kim

lò ủ

Máy vẽ dây nhỏ

Máy kéo dây nhỏ
Máy kéo dây nhỏ

Máy vẽ trung bình

Máy vẽ trung bình
Máy vẽ trung bình
Máy vẽ trung bình
Máy vẽ trung bình